social media guide

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Facebook

facebooks algoritm

Över en miljard människor loggar dagligen in på Facebook och vad som är avgörande för vilket innehåll som presenteras för varje besökare är en ständigt föränderlig algoritm. All aktivitet, som ”gilla”, ”klicka”, ”köp”, ”dela” och ”delta” spåras och används för att definiera vad som ska visas för vem för att varje användares ”News feed” ska ha så hög relevans som möjligt. Att ha grundläggande förståelse för hur algoritmen fungerar och vilket typ av innehåll som premieras kan vara avgörande för att nå ut storskaligt eller försvinna helt i bruset.

 

När du postar något på Facebook visas innehållet för ett urval av din publik (vänner/följare). Därefter styrs den fortsatta spridningen utifrån urvalsgruppens mottagande, vid god respons premierar Facebook inlägget och en snöbollseffekt kan uppstå, vid sämre respons stryper Facebook spridbarheten för inlägget då det, utifrån urvalsgruppens respons, döms som irrelevant. Engagemangsmönstret påverkar även den allmänna synligheten och kommande inlägg, lyckade inlägg som får god effekt skapar alltså förutsättning för att även kommande inlägg får god spridning. Med andra ord, om ett inlägg fungerar bra, fortsätt posta likande inlägg, om inte, byt strategi och prova nya vägar.

Du känner självklart till ditt varumärke bäst men du kan inte ha total kunskap om hur mottagaren, alltså din publik, föredrar att ta emot din kommunikation. Genom att uppmärksamma vad som fungerar bra (i termer av ”gilla”, ”kommentera”, ”dela” och ”klick”) gör att du utvecklar det mest värdefulla verktyget: intuition.

INLÄGG PÅ facebooks

Nedan följer konkreta exempel på vad som kan göra ett inlägg framgångsrikt och därmed öka din möjlighet till genomslag på Facebook.

RUBRIK OCH TEXT
En tumregel är att hålla rubrikerna korta och texterna informativa. Rubrikerna får gärna vara slagkraftiga och innehålla sådant som blicken lätt fastnar vid. Exempelvis kan det vara en fråga eller något som framstår som en relevant nyhet. Ska du lägga upp en bild på en nyligen färdigställd målning skulle troligen en rubrik av slaget ”Breaking News – nu är det klart” vara mer uppseendeväckande än ”Detta är en bild på min senaste tavla”. Efter att mottagaren har sett rubriken vandrar blicken vanligtvis ned till bilden, om den är tilltalande bemödar sig personen troligen också att läsa den informativa texten där du kan förmedla ditt budskap och få mottagaren att interagera med ditt inlägg.

Bilden
En kvalitativ bild är den starkaste signalen till Facebooks algoritm att prioritera inlägget i nyhetsflöden. Du behöver inte ha en avancerad kamera för att ta kvalitativa bilder. Tänk på vad det är du vill förmedla med bilden och försök fånga det på bästa sätt. Dimensionerna är också en viktig aspekt, Facebook föredrar bilder med 1200 x 630 pixlar för bilddelning, de flesta smartphones och datorer har inbyggda bildredigeringsprogram som kan lösa detta åt dig. 

Tajming
Även om inläggets kvalitet är synnerligen viktig spelar även tajmingen roll för att uppnå hög spridning. Olika typer av inlägg har olika spridningspotential utifrån när din målgrupp är mottaglig, experimentera med detta och se vilka tendenser som utkristalliserar sig för att hitta de tillfällen som passar dina inlägg bäst. Generellt sätt är morgon (08.00-10.00, lunch/tidig eftermiddag (12.00-15.00), tidig kväll (17.00-19.00) och sen kväll 22.00-24.00) bra tidsintervaller.

Live på Facebook

Den stora majoriteten av dina följare på sociala medier får aldrig möjligheten att sätta sin fot i din ateljé eller besöka dina utställningar. Ingenting kan ersätta det personliga mötet men med Facebook Live får dina följare möjligheten att möta dig och ditt arbete på ett närmare sätt än du kan åstadkomma med en bild eller länk. Facebook Live innebär att du änder en video i realtid som dina följare kan ta del av samtidigt som den pågår. Du kan exempelvis visa upp dig själv i din studio där du berättar mer om ditt konstnärskap eller tekniker du arbetar i, visa upp pågående arbete för att ge en teaser inför det färdiga resultatet och framförallt ge dina följare en mer personlig anknytning till dig som konstnär.

 

Hämta appen Facebook Sidor och tryck på ikonen Live så är du igång. Inledningsvis kan det vara aktuellt att göra några ”provtagningar” och då kan du ändra dina inställningar så att innehållet du delar bara ”delas med dig”. Facebook Live sändningarna kommer läggas under ”Video” på din Facebook sida och komma upp som delbara inlägg i ditt flöde. Live sändningar prioriteras högt av Facebook just nu men tänk på att du vill ha tillgång till ett starkt Wifi när du går Live.

Instagram

Instagrams algoritm

Under 2016 ändrade Instagram ordningen av innehåll i användarens flöden från kronologisk till algoritmisk. Det innebär att när du öppnar Instagram-appen på din telefon, så får du se inlägg utifrån vad Instagrams algoritm tror är störst sannolikhet att du interagerar med, den påminner med andra ord mycket om Facebooks algoritm. Med uppåt 100 miljoner inlägg dagligen implementerade Instagram denna förändring som en kvalitetskontroll för att hålla relevansen uppe trots den lavinartade mängden inlägg. Precis som andra digitala algoritmer är den i ständig förändring men en sak är säkert, inlägg med hög kvalitet som skapar engagemang kommer att premieras. Nedan följer några konkreta tips för dina Instagraminlägg.

Synbarhet med Instagram Stories

Instagram Stories var en av de mest omtalade utvecklingarna inom sociala medier under 2016. Formatet används av över 150 miljoner människor dagligen och har stora fördelar. Med hjälp av Insgaram Stories kan du fördjupa ditt inlägg på plattformen och ge dina följare innehåll som är mer autentiskt än en statisk bild.

 

Stories kan bestå av flera segment och du kan variera mellan bilder och videoklipp och lägga till övriga funktioner i inläggen som platser, taggar, emojis och fri text. Stories lever bara i 2h timmar, sedan försvinner de för alltid, så det finns inte anledning att lägga ner överdrivet med tid på perfekt layout och så vidare. Fokusera istället på att ha en tilltalande inledning på dina Stories så att tittarna blir intresserade och tar till sig det du vill kommunicera.

 

På grund av det populära formatet prioriterar Instagram denna funktion och har placerat den högst upp i alla användares flöden.

Instagram Business

För den som vill gå längre med att analysera optimeringen av Instagramanvändandet kan det vara aktuellt att koppla till funktionen Instagram for Business. Det ger tillgång till ett flertal relevanta mätvärden för räckvidd, visningar och följare. Är dina mest aktiva anhängare online en särskild tid? Vilket åldersspann är särskilt attraherade av det du gör? Att känna till vissa mätvärden ger dig möjlighet att skräddarsy din strategi på plattformen utifrån din publik. Att använda en Business profil ger dig även möjlighet att låta följare kontakta dig på ett enkelt sätt direkt via Instagram.  Registrering är enkel: Gå till Inställningar i din instagram-app, tryck på "Byt till företagsprofil" och anslut din Facebook sida (notera att det endast är kompatibelt med en sida på Facebook och inte med den personliga profilen). Se Instagrams riktlinjer för mer information.

Trender i Social Media

Facebook och Instagram fortsätter utveckla sina Live funktioner och detta formatet kommer troligen få fortsatt stor relevans på plattformarna. Teknikutvecklingen kommer även öppna upp nya dörrar och det som upplevs otillgängligt och svårmanövrerat idag kommer troligen bli verklighet inom kort. 360 teknik med foto och film som tillåter betraktaren att vrida och vända på sin egen vy blir vanligare i och med att kamerorna bli mer användarvänliga och prisbilden på tekniken sjunker. Facebook har redan inkorporerat 360 View på sin plattform.

Virtual Reality är även på frammarsch i allt fler underhållningsbranscher och inte minst konstinstitutioner tittar på vilka möjligheter detta innebär. Att sociala medier kommer haka på denna trend och möjlighet är uppenbart, även om det i dagsläget är svårt att sia om vilken plattform som kommer vara först ut.

Trots en ständig förändring rekomederar vi att du ser möjligheterna istället för svårigheterna. Vissa grundläggande principer kommer gälla över tid oavsett teknikutveckling och flyktiga trender: Lyssna på dina följare, håll kvalitet i dina inlägg och var uppmärksam på vad som fungerar för just dig. Och avslutningsvis, glöm inte att man måste ge kärlek för att få kärlek, gilla, kommentera och var aktiv.

Utformningen och användandet av sociala medieplattformar är i ständig förändring. För konstnären är det viktigt att förstå hur plattformarna fungerar och hur man bäst använder dem, och att hålla sig à jour med de nya möjligheter som skapas med utvecklingen av tjänsterna.   

Därför hjälper vi nu dig på traven med en relativt omfattande guide över de mest aktuella strategierna för att lyckas på sociala medier som konstnär. Den är utformad för att vara till nytta för de flesta oavsett tidigare erfarenhet och kunskap. Vi kommer fokusera helt och håller på plattformarna facebook och instagram då de dels har stort antal aktiva användare och dels är synnerligen välanpassade för konstnärligt innehåll med tydligt fokus på bildinnehåll. Det är också de plattformar som köpare använder sig mest av.

Den mest relevanta trenden från förra året var troligen Live-funktionernas framväxande på arenan. Varje plattform har nu flera olika funktioner för interaktion och såväl antalet plattformar som användare växer konstant. 
Det är också uppseendeväckande att ökningen av användare är fortsatt lavinartad. Under andra halvan av 2016 ökade antalet Instagramanvändare med 100 miljoner människor varje månad. Även Facebook fortsatte hålla en hög spridningstakt med ca 270 miljoner nya användare under förra året.

Inlägg på Instagram

Nedan följer konkreta exempel på vad som kan göra ett inlägg framgångsrikt och därmed öka din möjlighet till genomslag på Instagram.

Kontots flöde
Försök att hitta en viss kontinuitet i ditt flöde genom att posta inlägg som harmoniserar med varandra. Det kan vara intressant att blanda friskt mellan bilder från ateljén, utställningar, färdiga verk eller inspirationskällor men att ändå hitta en röd tråd gör att andra lätt kan känna igen och ta till sig dina inlägg. Hitta några konton du gillar och låt dig inspireras.

 

Hashtag
En generell tumregel för instagram är även att använda hashtags för ökad synlighet. En studie från 2017 fastslog att inlägg med minst en hashtag genomsnittligen skapade 12,6% mer engagemang än inläggen utan.  Instagram tillåter upp till 30 hashtags per inlägg men tänk på att även hålla dessa relevanta utifrån sökningar. Konstköparen kan eventuellt använda sig av att söka i hashtags som #konst, #konstnär och #konstverk för att botanisera sig i utbudet. Återfinns dina inlägg i dessa flöden ökar sannolikheten att hitta just dig.

Tagga andra
Inkludera andra konton i dina inlägg om det finns en uppenbar relevans. Det gör det möjligt för mottagaren att upptäcka mer relevant innehåll som kan kopplas tillbaka till dig. Gör du exempelvis en utställning på ”Galleri” kan du tagga @galleri i såväl bilden som bildtexten och ge mottagaren ett sammanhang. Detsamma gäller för plattformar som Konst 2, genom att tagga @konst2 kan den intresserade navigera vidare och därigenom nå din konstnärssida. Du uppmärksammar på så sätt även andra aktörer i ditt inlägg vilket genererar mer interaktion.