KONST 2 PRESENTERAR

konstaktuellt

DEN SJÄLVLÄRDE KONSTNÄREN

6.7.2018

Människan har i alla tider varit kreativ och skapat olika former av konst, oftast utan någon formell skolning, trots det råder det numera olika meningar om den självlärda konstnären.  


De senaste århundraden har institutioner vuxit fram som dels utbildar konstnärer i allt från materiallära och praktiskt utövande till teoretiska perspektiv och dels sätter standarder för vad som anses vara mer eller mindre konstnärligt korrekt. Att vara yrkesverksam konstnär har länge setts som synonymt med en formellt utbildad utövare.

 

Sen början av 1900-talet har det dock kommit en våg av självlärda konstnärer, på svenska är terminologin ”autodidakt konstnär”, som gått utanför ramarna och inte följt gängse riktlinjer för konstnärligt utövande. Ett faktum är att det gett upphov till nya genrer och uttryckssätt samtidigt som dessa utövares professionalism har ifrågasatts. En del menar på att det krävs en formell utbildning för att kunna bemästra de olika aspekterna av problemlösning konstnärens ställs inför samtidigt som andra hävdar att självlärda konstnärer kan få större utlopp för sin kreativitet då de inte blivit indoktrinerade med givna riktlinjer för vad som är korrekt eller inte.

 

Oavsett hållning i frågan kan det numera fastslås att även en självlärd konstnär kan bli framgångsrik utan att ha gått igenom formell träning och vi passar på att lyfta fram några exempel som både haft stor inverkan på konsten och även gjort sig ett namn världen över.

 

Henri Rousseau

Konstnären växte upp under den franska impressionismen och post-impressionismen. Rousseau arbetade större delen av sitt vuxna liv på kontor och började inte måla på allvar förrän vid 40 års ålder. Innan dess besökte han dock Louvren vid ett otaligt tillfällen för att göra skisser över det han såg i deras samlingar. Rousseau blev känd för sin anspråkslösa stil och levande landskapsmålningar, han har bland annat ställt ut tillsammans med Henri Matisse och Paul Gauguin och hans verk har även samlats av Pablo Picasso.

 

Vincent Van Gogh

Van Gogh mötte tidigt motgång i utbildningssfären och undervisades mestadels hemma redan i ung ålder. Han började arbeta redan vid 16 års ålder och då som assistent till en konsthandlare. När han återvände till skolbänken misslyckades han med sin pastorsexamen men trots det fick han senare ett jobb som missionär. Van Gogh har visserligen varit inskriven på Brussels’s Académie Royale des Beaux-Arts men där blev han inte långvarig och är mer eller mindre helt självlärd. Van Gogh fortsatte måla under resten av sitt korta liv och har gjort ett stort avtryck i konstvärlden med sina energifulla penseldrag och djärva, uttrycksfulla färgskalor.

 

Frida Kahlo

Frida Kahlos pappa var fotograf och fick tidigt upp ögonen för dotterns talang när han förde sina kunskaper vidare till henne. Han såg även till att hon fick informell träning i grafik men Kahlo bestämde sig tidigt för att satsa på en läkarutbildning. Efter en tragisk bilolycka vid 18 års ålder blev hon dock tvungen att ge upp sina studier. Med hjälp av ett specialtillverkat staffli med en monterad spegel på kunde hon dock börja utveckla förståelsen för sin egen anatomi och göra självporträtt trots sin begränsade rörlighet. Hon inspirerades av mexikanska folktraditioner i sitt måleri och lät det influera sina självporträtt, stilen och tekniken Kahlo blev känd för ligger betydligt närmare något som kan beskrivas bättre som alternativ än akademisk.

 

Klicka här för att läsa mer om vår verksamhet och vad det innebär att bli presenterad av Konst 2

 

 

Dela på Facebook
Please reload

Please reload

Följ oss
  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon