KONST 2 PRESENTERAR

konstaktuellt

KONSTNÄRER PÅ DAGORDNINGEN

4.4.2018

Under förra veckan presenterade Ann-Christin Nykvist den statliga utredningen ”Konstnär – oavsett villkor?”, som initierades under 2016. Betänkandet fokuserar på situationen för svenska konstnärer och hur deras förutsättningar kan förbättras. 


Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP), inledde pressträffen som hölls i onsdags med att säga ”Du ska kunna leva som konstnär i det här landet.” Utredningen påvisar dock att det finns stor förbättringspotential för svenska konstnärers villkor. Bland annat lyfts det fram att konstnärer har lägre inkomst än befolkningen i genomsnitt och att uppdragen som erbjuds blir allt kortare och otryggare.

 

En generellt föreslagen åtgärd är att staten ska ta ett större ansvar som arbetsgivare jämtemot konstnärer och att fler myndigheter ska anställa konstnärer framöver. Att stärka rätten till ersättningar, sjukpenning och pension lyfts också fram. Sammantaget omfattar utredningens förslag en statlig tillskjutning på 225 miljoner från och med 2020, men först ska förslaget ut på remiss.

 

Utredningens förslag i urval

 

- De konstnärliga högskoleutbildningarna får ett tydligare uppdrag att bredda rekryteringen

- Ett statligt stöd på 50 miljoner kronor för att starta konstnärliga produktionshus för ungdomar

- Regeringen tar fram en statlig digitaliseringsstrategi för den offentligt finansierade kulturen

- Konstnärliga residensprogram på statliga arbetsplatser samt i biståndsländer

- Tydligare direktiv till statliga fastighetsbolag om att en procent av byggkostnaderna ska avsättas för offentlig konst

- Ytterligare 25 miljoner kronor till kultursamverkansmodellen för att stärka konsten i hela landet

- En ny fond för bild- och formkonstnärer, finansierad genom avgifter på andrahandsförsäljning av bildkonst utan följerätt

- Ändrade regler för att konstnärer lättare ska kunna få sjukpenninggrundade inkomster

- En utredning av hur konstnärer ska kunna ges en tjänstepension

- Det så kallade MU-avtalet, där konstnärernas rätt till ersättning i samband med utställningar regleras, förstärks med fem miljoner kronor från och med 2020

 

 

Dela på Facebook
Please reload

Please reload

Följ oss
  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon