KONST 2 PRESENTERAR

konstaktuellt

KONSTNÄRER UPPMÄRKSAMMAR PSYKISK OHÄLSA

5.3.2018

Psykisk ohälsa är ett växande problem och drabbar såväl individen, som anhöriga och samhället. Den 24 Mars arrangerar den ideella konstföreningen Avgrunden en konstutställning på temat i Göteborg.  


Under kvällen kommer det, utöver konstutställningen, bli livemusik, poesi och föreläsningar.Syftet är att genom konsten öppna upp för samtal och stödja initiativ som jobbar med dessa frågor. En rad organisationer och aktörer är delaktiga i projektet, bland annat Mind Göteborg.Vi tog en pratstund med konstnären och projektledaren Julia Pivén, som också är en av initiativtagarna till eventet.

 

Vad är bakgrunden till initiativet att göra en konstutställning till förmån för psykisk hälsa?
"Vi som arrangerar eventet Välkommen Till Avgrunden den 24 mars är en rikstäckande konstellation alternativa konstnärer, som först samlades kring just det som gör oss udda. Tillsammans skapar vi, stöttar vi varandra och skapar våra egna förutsättningar i kulturlivet. Vi har växt snabbt under vårt första verksamhetsår och vill nu använda oss av de medel vi har för att bemöta ett problem som vi ser mycket av i samhället. Avgrunden kallar vi oss och vi uppstod i samband med en ungdomssatsning av arvsfondsprojektet RTSI -Rätten Till Sin Identitet, som jobbar mot diskriminering av subkulturer. Alla vi som jobbar med projektet gör det på ideell basis och många av oss har egna erfarenheter av psykisk ohälsa."

 

På vilket sätt tror du konst och kultur kan bidra till arbetet mot psykisk ohälsa?

"Vår utställning Välkommen Till Avgrunden blir ett sätt att öppna för samtal kring ämnet, vilket är avgörande för arbetet mot psykisk ohälsa. Vi måste våga prata om det som är svårt.Genom de olika kulturformerna som presenteras under kvällen hoppas vi på att kunna skapa förutsättningar för diskussion i en trygg och kreativ miljö. Det är genom kultur som vi möter varandra och det är där förändring sker. Ett annat konkret sätt utställningen bidrar till arbetet är genom alla de fantastiska konstnärer som medverkar, som allihop har valt att donera sina verk till förmån för Mind Självmordslinjen.

Konst och psykisk hälsa har länge varit nära sammanknutna, historiskt sett. Jag tänker att konst handlar om mänsklig kommunikation i grunden. Man skulle kunna säga att vi lever våra liv ensamma i våra egna tankevärldar, oförmögna att någonsin till fullo förstå varandras upplevelse av världen. Samtidigt har vi det stora behovet att koppla an till andra och uttrycka oss, få utlopp för allt som pågår inom oss och bli sedda i det. Jag tänker att konst ”uppfanns”som människans sätt att kommunicera komplexiteten i våra egna sinnesvärldar när inga andra kommunikationsvägar räckte till. På så vis blir konstens abstrakta natur ett språk för det vi inte kan, får eller förmår tala om. Därför är det för mig naturligt att konstens olika former är ett viktigt verktyg för att motarbeta psykisk ohälsa, både som ett sätt att kommunicera budskap och som ett sätt att få utlopp för det som finns inuti. Konstens förmåga att väcka empati ska inte underskattas inför de problem som samhället står inför."  

 

Hur startade din egna konstnärliga resa/vad fick dig att bli konstnär?
"Jag råkar vara en sådan som anser att vi alla föds som små paket av koncentrerad kreativitet, men att det sedan skolas ur oss på olika vis. Min egna konstnärliga resa tog fart när jag i tolvårsåldern började häva ur mig alla möjliga absurditeter och magstarka fantasifoster i teckningsväg. Ingen visste vart det kom ifrån, än mindre jag. Det bara kom naturligt och har sedan dess varit en viktig del av min livsstil och identitet. När det kommer till mitt konstnärskap skulle jag inte vilja påstå att jag ens idag vet vad det är jag egentligen sysslar med och varför. Men det är viktigt."

 

Vad är det du vill förmedla med ditt konstnärskap och engagemang?

"Det jag vill att andra ska förstå med konst är att det är enkelt. Vi konstnärer är inga mytiska varelser som kanaliserar genier och vi är heller inte särskilt märkvärdiga när det kommer till kritan. Jag vill jobba för att konstnärer ska våga och vilja kalla sig konstnärer, trots samhällets alla krav och krokben. Genom att stärka och föra samman konstutövare på alla nivåer stärks konsten i stort. Mitt konstnärskap är knutet till mina ideella engagemang då jag insett att jag har ett behov av att möta andra kreativa sinnen och har sedan dess brunnit för att skapa dessa mötesplatser för andra. Med Avgrunden vill jag särskilt göra något för att främja en grupp konstnärer som likt mig själv låter sitt inre ta sitt uttryck i det yttre, trots alla konsekvenser det kan innebära.

Mitt konstnärskap har hittills mestadels byggt på estetiska värden. Det innebär att jag utforskar estetik som jag tycker är intressant snarare än använt konsten för att förmedla ett medvetet budskap. För mig har ett kraftfullt bildspråk alltid berättat sin egen historia. Nu när jag i mina studier utforskar ny mark har jag valt att påbörja ett projekt som skiljer sig helt från allt jag skapat tidigare. I detta projekt eldar jag upp mina anteckningsböcker och dagböcker.Varenda en. Jag sparar askan, blandar ut med jord och planterar en blomväxt däri. Poängen med projektet är att utmana mig själv, se om jag är villig att gå vidare och göra det på ett sätt som är meningsfullt. I och med detta projekt, som jag kallar Allt Som Varit Dött, breddar jag min egna uppfattning av vad konst är och mitt egna konstnärskap. Det blir spännande att se hur väl jag klarar denna utmaning och vad konsten kan göra för mig."

 

Var ser du ditt konstnärskap om fem år?

"Framför allt vill jag att jag om fem år ska ha fortsatt göra allt jag kan för att syssla med konst,så mycket jag kan. Allt annat vore vansinne, i alla fall för mig."

 

Evenemanget på Facebook: www.facebook.com/events/170984466841229

 

 

 

Dela på Facebook
Please reload

Please reload

Följ oss
  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon