KONST 2 PRESENTERAR

konstaktuellt

Därför attraheras vi av färgen blått

15.2.2018

Spelar färgen, bortsett från motiv och budskap, på en målning någon roll för sannolikheten till att vi attraheras av den? Blir vi mer tilltalade av vissa färger än andra och går det att dra generella slutsatser av detta?


Svaret är ja, i alla fall om du frågar forskarna Stephen E. Palmer och Karen Schloss som forskat på ämnet under det senaste årtiondet, vi återkommer till deras forskning längre ner i texten.

 

Redan för hundra år sedan gjordes studier om färgpreferenser men utan att lyckas fånga upp relevanta slutsatser. Därefter har standardiseringar av mätmetoder förfinats och vissa mönster utkristalliserats. Under 1941 gjordes studier som fastslog att blå nyanser föredrogs i större utsträckning än andra färger. Förra året gjordes en omfattande mätning med 30 000 deltagare från 100 olika länder och en blågrön färg föredrogs i störst utsträckning. Omfattningen av studien gjorde det även möjligt att fastslå att färgpreferensen inte är kopplat till faktorer som geografiskt ursprung, kulturellt sammanhang eller politiska preferenser. Dessa typer av studier har visat sig framgångsrika för att kartlägga vilka färger vi tilltalas mest av i färgcirkeln, de ger dock inte svar på varför.

 

Detta har forskarna Stephen E. Palmer och Karen Schloss undersökt närmare det senaste årtiondet för att kunna ge en mer djupgående förståelse i ämnet. I en studie de gav ut under 2010 pekar de på att det inte finns någon genetisk förprogrammerad färgpreferens i vårt DNA, däremot är våra associationer en starkt bidragande indikator för färgpreferens. För sannolikheten att värdera färgen grön högt pekade de exempelvis på att det kunde handla om en persons förhållande till broccoli eller dollarsedeln. Blått associeras ofta med himlen eller vattnet, något som ger en positiv association för de flesta människor. Karen Schloss menar att objekt som vi generellt sett associerar med färgen blått har vi en positiv inställning till, “It turns out, if you look at all of the things that are associated with blue, they're mostly positive, It’s really hard to think of negative blue things.” Även vardagliga tingestar som kulspetspennor och jeans hamnar i spannet neutral-positiv association.

 

Det finns dock variationer, inte alla människor värderar blått som den mest attraktiva färgen och preferenser kan förändras över tid. Det är inte en enskild association som fastställer vår preferens, det är våra totala intryck över en livstid. I en annan studie som Palmer och Schloss genomförde 2013 experimenterade de med associationer till rött och grönt. Det visade sig att om försökspersonerna intensivt utsattes av objekt som dels var röda och dels var positivt laddade (exempelvis rosor och mogna jordgubbar) ökade deras preferens, om än bara tillfälligt, för färgen.

 

Det går alltså att förklara vår attraktion till färger och vilka faktorer som spelar roll. Erfarenheter och förändringar i omvärlden påverkar oss men färgen blått har onekligen en särställning över både tid och rum. Huruvida detta påverkar den enskilda konstköparen bör vi vara försiktiga att uttala oss om. Självfallet skulle någon som endast ser konst som ett estetiskt attribut kunna styras till viss del av färgskalan på ett konstverk. Troligen väger dock den konstnärliga idén bakom verket och hantverksmässiga utförandet tyngre när det kommer till kritan.

 

 

Dela på Facebook
Please reload

Please reload

Följ oss
  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon