KONST 2 PRESENTERAR

konstaktuellt

VÄRDET AV DOKUMENTATION

21.6.2017

 

Konstverket ses alltid i en kontext, oavsett om det är på en utställning, i någons hem eller i en digital presentation. Vid mötet mellan betraktaren och verket skapas en spontan relation i upplevelsen och vid en positiv sådan vill betraktaren ofta veta mer.

 

Ta två identiska konstverk. Ett som du inte vet någonting om, det andra har du massor av information om. De är båda prissatta till samma pris, du gillar dem båda lika mycket, och du kan antingen köpa den ena eller den andra. Vilken vill du hellre köpa? Exakt. Konstverket som du känner till mest information om. Varför? Eftersom ju mer du känner till om ett konstverk, desto djupare förståelse och uppskattning har du om det och desto mer mening har konstverket för dig. Med mer information, historier och kontext blir ett konstverk mer attraktivt.

 

Det finns vissa specifika faktorer som generellt sätt ger konstverket ett beständigt värde över tid och som även har potential att öka värdet ytterligare i framtiden. Vem är konstnären, vad vill han, hon eller hen säga med sitt konstnärskap, när gjordes konstverket och vad har det för betydelse. Alla dessa faktorer skapar ett mervärde för såväl nutida som senare åskådare och potentiella ägare av ett konstverk.

 
Signaturen
Är signaturen inte läsbar för den oinvigda kan det vara relevant med ett förtydligande. Detta hjälper intressenter att alltid kunna veta vem konstnären är. En ytterligare signering som är lättare att tyda kan exempelvis göras på baksidan, på sidan eller ovanpå konstverket. Signaturen har ett högt värde då det dels är det slutgiltiga godkännandet från konstnären av sitt verk samt stärker konstnärens egna varumärke.

 

Namnge
Kan du tänka dig en bok, en film, eller ett musikstycke utan en titel? Tveksamt!
Konst är inte annorlunda. Även om konstnären skapar titellösa verk bör det framgå att det är ett medvetet val och de kan fördelaktigt skrivas ut “Utan Titel”. Undersökningar har gjorts där konstverk utan titel sålts bredvid konstverk med titeln “Utan Titel”, och konstverket med “Utan Titel” säljer bättre. Generellt sätt är en titel mer intressant än “Utan Titel”. Titeln kan med fördel även hittas på verkets baksida eller i ett medföljande dokument för att stärka möjligheten till senare identifiering av verket.

 

Datera

Erfarna konstköpare föredrar att veta åldern på konstverket de äger, framför att gissa sig till det. Åldern på konstverken tenderar även att kunna ha en betydande roll när konstnärens karriär plötsligt får en boost. Konstsamlare stoltserar gärna med att de har ett av de exempelvis har ett tidigt verk från en etablerad konstnär.  

Numrera
Om konsten kommer i form av grafik, tryck, fotografier, skulpturer eller andra multipla föremål av samma konstverk, bör editionsstorleken vara utskriven tillsammans med det specifika numret för varje föremål i upplagan. Konstköpare som köper konst i upplaga förväntar sig exklusivitet baserat på begränsning, editionsstorleken reflekterar värdet (desto mindre upplagan är, desto mer värt är konstverket). Innan de köper något vill kunden veta hur stor upplagan är, vilket specifikt nummer i upplagan kunden kommer att få samt att det är en originalsignatur från konstnären.

 

Förklara

Konstköpare vill ofta veta vad konsten handlar om, varför den existerar, hur den inträffade, vad som händer i konstverket, var det börjar, var det slutar och vad det gör på vägen. Det behöver inte nödvändigtvis vara en allt för teknisk beskrivning. Har konstverket ställts ut, skrivits om, nämnts eller illustrerat någonting, inkluderats i en katalog, blivit misshandlat av en galen person? En kortare dokumentation av allt från arbetssättet till syftet och verkets historia ger ett potentiellt mervärde till konstverket. En tillgänglig persona är även att föredra. Intressenten kan uppskatta personliga funderingar och konstnärliga ställningstaganden som kan tillgängliggöras via katalog, hemsida, sociala medier eller andra presentationsplattformar.


Konstnären kommer inte alltid att finnas där för att personligen svara på frågor om sitt liv och sin konst. God dokumentation av konstnärskapet och konstverken kan vara ovärderlig såväl för konstnären som konstköparen och framtida generationer.
 

Dela på Facebook
Please reload

Please reload

Följ oss
  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon