Pontus Wåhlström´s verk kännetecknas av den lite mystiska stämningen i de halvt abstrakta land och skogslandskapen. Ljus, dimma och kontraster spelar en viktig roll. Ofta är verken skapta för att ge utrymme åt betraktaren att bilda sig en egen uppfattning om vad som pågår i bilden. ( I mina suggestiva landskapsmålningar i olja använder jag mig oftast av en referens som jag följer ”löst”, och lägger därtill en dimension av mystik för att göra det intressantare än bara en avmålning av något som redan existerar. De halvabstrakta landskapen eggar fantasin hos betraktaren och gör det möjligt att hitta egna tolkningar av verket.) Pontus Wåhlström ställer ut regelbundet och går att finna i Årsta, Stockholm där han har ateljén.

Stockholm, Årsta

f. 1976

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
ABSTRACTED LANDSCAPE AUTUMN
Olja på canvas - 100 x 80 cm
8 000 kr
ABSTRACTED LANDSCAPE BLUE
Olja på canvas - 100 x 80 cm
Såld
ABSTRACTED LANDSCAPE
Olja på canvas - 50 x 50 cm
Såld
BRIGHT RED AUTUMN
Olja på canvas - 60 x 60 cm
Såld
THE SECRET
Olja på trä - 60 x 60 cm
6 000 kr
THE STAIR
Olja på canvas - 50 x 50 cm
7 000 kr
LONELY TREE
Olja på canvas - 100 x 80 cm
7 000 kr
IN THERE
Olja på canvas - 60 x 60 cm
6 000 kr
MOTHER & CHILDREN
Olja på canvas - 73 x 60 cm
5 200 kr
TONALIST 1
Olja på canvas - 60 x 80 cm
5 800 kr
OUT OF FOCUS
Olja på trä - 60 x 60 cm
6 000 kr
THREE STUMPS
Olja på trä - 60 x 60 cm
6 000 kr
Visa mer